Quảng cáo

VLC media player

Tải xuống VLC media player dành cho Mac

Phiên bản:
3.0.11.1

Tải xuống miễn phí VLC media player. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Mac
Tình trạng bảo mật

Tải xuống VLC media player thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Lưu ý: Lưu ý rằng các phiên bản của trình phát đa phương tiện VLC tương thích với Mac OS X 10.1 đến 10.6 có sẵn từ trang web của nhà phát triển . Liên kết tải xuống chính ở đây là phiên bản 3 cho phiên bản Intel 64 bit tương thích với OS X 10.5 trở lên. Tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy VLC Player cho OS X 10.4.11 Intel Mac ở đây . Không có, và sẽ không bao giờ có, một phiên bản của VLC media player cho Mac OS 9 nói các nhà phát triển.

Ứng dụng mới

Cũng có sẵn ở các nền tảng khác

Phiên bản trước

 • VLC media player 3.0.11

  VideoLAN

  Tải xuống
 • VLC media player 3.0.10

  VideoLAN

  Tải xuống
 • VLC media player 3.0.9.2

  VideoLAN

  Tải xuống
 • VLC media player 3.0.8

  VideoLAN

  Tải xuống
 • VLC media player 3.0.6

  VideoLAN

  Tải xuống
 • VLC media player 3.0.4

  VideoLAN

  Tải xuống
 • VLC media player 3.0.3

  VideoLAN

  Tải xuống

Quảng cáo

Quảng cáo

Ứng dụng thay thế miễn phí

Khám phá Apps

Quảng cáo